fbpx
+36 1 371 0833
1117 Budapest, Hunyadi János út 1.

A CHRONO Exp-Imp Kft által a kötelező jótállással értékesített fogyasztási cikkekre az alábbi garanciális feltételek érvényesek:

 1. A jótállási idő: a 151/2003 (IX.22.) sz. korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt kötelező jótállással értékesített fogyasztási cikkekre, a vásárlás napjától számított 6 vagy 12 hónap jótállás érvényes a garancialevélen feltüntetettek szerinet, amelyet a vásárló a Chrono Exp-Im Kft.üzletében tud érvényesíteni számla és a blokk felmutatása esetén. Vidéki vásárlás esetén postázva vagy futárral felküldve is intézhető a garanciális javítás. Ez esetben a visszaszállítás költségét a vásárló állja.
 1. A jótállási jogokat a kötelező jótállással értékesített fogyasztási cikkekre tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy a Ptk. 685.§ d pontja szerint fogyasztónak minősül.
 1. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla vagy blokk), úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján.
 1. A jótállási idő a kötelező jótállással értékesített fogyasztási cikkekre fogyasztó részére történő átadás vagy üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 1. A készülék meghibásodása esetén a készüléket minden esetben a W.D.LService Kft.(Szervíz: 1052. Budapest. Váci utca 19-21) címre kell beszállítani.
 1. Jótállási igény nem érvényesíthető:
  a) Nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, nem szakszerű beüzemelés, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
  b) Karbantartási-tisztítási munkák esetén.
  c) Nem a Chrono Exp-Import Kft.által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
  d) A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén.
  e) Amennyiben a gyári szám vagy a zárjegy rongált, hiányos vagy módosított.
 2. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe.
 3. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás az elektronikus fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezés előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.
 1. Jótállásra, szavatosságra vonatkozó szabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet, Ptk. 685.§ e) pont: Ptk. 305.§-311/A-ig; 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet.
  Korm. r
  4. §(1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.
  (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtás esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3.§ szerint tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
  (5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

  10. A jótállás / garancia érvényesítésének feltétele a meglévő érvényesített garanciajegy és a nyugta (blokk) vagy számla megléte.

  Kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy

 • mindig őrizzék meg a fizetési bizonylatot is
 • a készülékek használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatókat