fbpx
+36 1 371 0833
1117 Budapest, Hunyadi János út 1.

1. Bevezetés
1.1 A watch4you.hu domain név alatt elérhető Internetes webáruház (Webáruház), a Chrono Export Import Kft.  (1117 Budapest, Hunyadi János u 1. cégjegyzékszám: 0109706001; adószám:12840085-2-43 ; statisztikai számjel: 12840085-4777-113-01. ) a továbbiakban: Üzemeltető vagy Chrono) üzemelteti és tartja fenn.
1.2 A Webáruház abból a célból jött létre, hogy a vásárlók az Interneten is vásárolhassanak a Chrono Export Import Kft.  által forgalmazott termékekből. Web áruházon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.
1.3 A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya csak a Webáruház nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve a Web áruházban elérhetővé tett információkra terjed ki, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó távközlő eszköz (nyomtatvány, levél, sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, telefon, fax, SMS) használata útján kötött szerződésekre, és az azok alapján, illetve személyesen nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre nem.
1.4 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Webáruház nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat tartalmazza.
1.5 A Webáruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.
1.6 A Chrono Export Import Kft.  előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal részeinek vagy egészének on-line vagy off-line (beleértve grafikai elemek, szövegek, kép, hang- és videó multimédiás anyagok, valamint a Chrono márka, valamint a hozzá kapcsolódó logók) felhasználása, újra szerkesztés, újra publikálása.

2. A Web áruházban elérhető termékek megrendelésére vonatkozó információk 
2.1  Web áruházban megtalálható termékek, Web áruházon keresztül történő megvásárlása előzetes regisztráció alapján lehetséges. A Web áruházban közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Web áruházban elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelő minősül ajánlattevőnek.
2.2 A Web áruházban megtalálható termékek a Web áruházon kívül is megrendelhetőek illetve megvásárolhatóak az alábbi módon:
(a) telefonon a +36 1 3710833 , telefonszámon, hétfő és péntek között 8-tól 16 óráig,
(b) személyesen, a Chrono  Kft telephelyén (címe: 1117 Budapest,  Hunyadi János u 1.; nyitva tartás: Hétfő-Péntek között 10:00-től 15:00 óráig,  telefonszáma: (+36 1 3710833)
2.3 A Chrono  által forgalmazott termékek aktuális árait a www.watch4you.hu Webáruház nyitóoldaláról elérhető oldalak tartalmazzák.
2.4 A Web áruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a megrendelt termék magyarországi kézbesítési címre történő eljuttatásának költségét.
2.5 Chrono nem vállal felelősséget a Web áruházon feltüntetett termékek rendelkezésre állása tekintetében.
2.6 A Web áruházban történő megrendelés elküldését követően a rendszer azonnali válaszüzenetet küld megrendelés tényéről, ami nem azonos a rendelés befogadásával. A rendelés befogadását és feldolgozását a Chrono e-mailben külön visszaigazolja.
2.7 Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
2.8 A különböző akciók semmilyen esetben sem vonhatók össze.

3. A megrendelőt megillető elállás joga és a szavatosságra vonatkozó tájékoztatás
3.1 Fogyasztó – vagyis a termékvásárlásra vonatkozó szerződést gazdasági tevékenységén kívül eső célból megkötő személy – jogosult a küldemény kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni.
3.2 Az elállási jog a Web áruházon keresztül értékesített termékre vonatkozik.
3.3 A vásárlók elállásra vonatkozó igényüket e-mailben, vagy személyesen jelenthetik be. A jelen ÁSZF-fel összhangban gyakorolt elállás esetén Chrono Export Import Kft.   az elállással érintett áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor 30 napon belül utalja vissza a megrendelő által helyesen megadott bankszámlaszámra. Amennyiben a megrendelő postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, az Üzemeltető legkésőbb a visszaküldött termék Chrono telephelyére történő megérkezésétől számított 30 napon belül utalja vissza az összeget a megrendelő által helyesen megadott bankszámlaszámra. Chrono Export Import Kft.   nem vállal felelősséget a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. A vásárolt termék sérülésmentes eljuttatásának költségei a vevőt terhelik.
3.4 Amennyiben a Web áruházban vásárolt termék az Üzemeltetőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza az Üzemeltetőhöz, az Üzemeltető nem vállalja a vételár visszatérítését.
3.5 Ha a Web áruházban megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Chrono Export Import Kft.   díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha a megrendelő ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, az Üzemeltető a termék vételárát visszatéríti. A megrendelt termékekkel kapcsolatos kifogásokat a megrendelő a PTK szabatossági szabályai szerint jelentheti be az ügyfélszolgálat jelen ÁSZF 5. pontjában megjelölt elérhetőségein.

4. Kiszállítás feltételei
4.1 A megrendelt termék kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi. A csomag átvételekor a vevő köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a termékek sértetlenségét.
4.2 A Csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.
4.3 A megrendelt áru összsúlyától függetlenül 1.200 Ft csomagolási és szállítási költséget számolunk fel. Amennyiben a rendelés értéke meghaladja a 50.000 Ft-ot, abban az esetben a csomagolási és szállítási költséget a Chrono Kft átvállalja.

5. Fizetési módok
5.1 A Web áruházon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek: (a) utánvétel
5.2 Az ÁSZF 2.2 (a) pontjában említett megrendelési mód igénybevétele esetén a fizetés szintén utánvétel lehetséges.
Az ÁSZF 2.2 (b) pontjában említett megrendelési módok igénybevétele esetén a fizetés készpénzzel lehetséges.
6. A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó információk
6.1 Megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon történik, hétvégén a megrendelések feldolgozása szünetel. Az ügyfélszolgálat a 6.2 pontban feltüntetett időpontokban érhető el.
6.2 Az ügyfélszolgálat elérhetőségére vonatkozó adatok:
(a) Telefon: +36 (1) 3710833
elérhető hétfő és péntek között 8:30-tól 16:00 óráig,
(b) e-mail: chrono@chrono.hu
(c) levélcím: Chrono Export Import Kft.  1117. Budapest, Hunyadi János ut 1.
6.3 A termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket a megrendelés leadásától számított 1-5 napon belül juttatja el címzett részére.

7. Vegyes rendelkezések
7.1 A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2018. 09.01. Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Üzemeltető az új szerződési feltételeket közzéteszi a Web áruházon, és a Webáruház nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.
7.2 Az Üzemeltető a Web áruházon nyújtott szolgáltatások igénybevételét kizárólag jelen ÁSZF -ben meghatározott feltételek között biztosítja, azoktól való eltérés nem lehetséges.
7.4 Az Üzemeltető a 1. mellékletben csatolt Adatvédelmi nyilatkozatot tekinti irányadónak.

Adatvédelmi nyilatkozat
A website-on egyes szolgáltatások igénybevételéhez (pld online megrendelés, hírlevél) szükség lehet regisztrációra. Az így megadott adatokat, információkat a Chrono Export Import Kft.   a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az adatokat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre (pl. futárszolgálat, posta), aki az átadott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.  Az adatok kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.